Lầu Chuông, Lầu Khánh, Tam Bảo

Qua Ngũ Phương Bảo Tháp, tới khoảng sân rộng với hai bên là Lầu chuông, Lầu khánh, Phật tử và du khách sẽ tới Tam bảo.
Tam bảo có mặt bằng hình chữ Công (I), kiến trúc hai tường mái. Tòa tiền đường gồm 5 gian. Gian giữa rộng 4,5m, các gian bên rộng 3,6m. Hậu cung gồm 3 gian. Bộ khung mái Tam bảo có dạng “giá chiêng, chồng rường”. Hình thức bộ khung theo phong cách kiến trúc truyền thống thế kỷ 17. Mái lợp ngói mũi hài, các chi tiết trên mái được cách điệu thành hình mây.
Bên trong Tam bảo thờ 38 pho tượng Phật bằng đồng, gồm Tượng Tam Thế Phật, Tượng Di Đà Tam Tôn, Tượng Phật Thích Ca và nhị vị tôn giả, Hoa Nghiêm Tam Thánh, Tỏa Cửu Long, Phật Mẫu Chuẩn Đề, Tượng Đức Ông, Tượng Đức Thánh Hiền, Tượng Bát Bộ Kim Cương… được tạo tác tinh xảo bởi những nghệ nhân đúc tượng hàng đầu Việt Nam.