Nhà Mẫu

Nhà mẫu: Nhà mẫu gồm 5 gian, kiến trúc chữ nhất, mái lợp ngói mũi hài, các chi tiết trang trí trên mái được cách điệu theo hình mây. Nhà mẫu thờ 37 pho tượng Phật bằng gỗ mít, sơn son thếp vàng tinh xảo.

Trải nghiệm khác:

Nhà Thánh

Bảo Hải Linh Thông Tự | 21/02/2022

Nhà Tổ

Bảo Hải Linh Thông Tự | 21/02/2022

Lầu Chuông, Lầu Khánh, Tam Bảo

Bảo Hải Linh Thông Tự | 21/02/2022

Ngũ Phương Bảo Tháp

Bảo Hải Linh Thông Tự | 21/02/2022

Cổng Tam Quan

Bảo Hải Linh Thông Tự | 21/02/2022

Cầu May

Bảo Hải Linh Thông Tự | 21/02/2022