Nhà Thánh

Nhà Thánh có thiết kế tương tự như Nhà Mẫu, gồm 5 gian, kiến trúc chữ nhất, mái lợp ngói mũi hài, các chi tiết trang trí trên mái được cách điệu theo hình mây. Nhà Thánh thờ các Thánh Trần triều.

Trải nghiệm khác:

Nhà Mẫu

Bảo Hải Linh Thông Tự | 21/02/2022

Nhà Tổ

Bảo Hải Linh Thông Tự | 21/02/2022

Lầu Chuông, Lầu Khánh, Tam Bảo

Bảo Hải Linh Thông Tự | 21/02/2022

Ngũ Phương Bảo Tháp

Bảo Hải Linh Thông Tự | 21/02/2022

Cổng Tam Quan

Bảo Hải Linh Thông Tự | 21/02/2022

Cầu May

Bảo Hải Linh Thông Tự | 21/02/2022