Vui lòng đọc kĩ nội quy chung của công viên tại đây.

  • Khách hàng có thể mua vé theo 2 cách:
    – Mua vé trực tiếp tại tại 2 quầy vé đặt trong công viên.
    – Mua online trên trang web http://ticket.sunworld.vn/

Khách hàng vui lòng xem chi tiết tại Mục giá vé trang Giới thiệu về công viên.