Thử thách mãng xà

Bắt đầu cuộc hành trình trên biển cùng các thuyền viên nào! Thử thách đầu tiên gặp phải chính là King Cobra với 4 làn trượt thách thức người muốn khẳng định sự liều lĩnh và gan dạ của bản thân.

 

Hạn chế chiều cao : 95 cm trở lên