Trong công viên có xe điện đi lại không?

Trong các công viên không có dịch vụ đi lại bằng xe điện
Đối với Bãi tắm Sun World, quý khách có thể sử dụng dịch vụ xe điện để di chuyển từ cổng công viên đến Bãi tắm.

Rate this faq
:

Other News