Sau khi mua vé vào cổng, tôi có phải trả phí cho từng trò chơi hay không?

  • – Giá vé vào cổng công viên Nước  Lốc Xoáy (Typhoon Water Park) đã bao gồm tất cả các trò chơi/làn trượt trong công viên.
  • – Giá vé vào cổng Công viên Rồng (Dragon Park) đã bao gồm tất cả các trò chơi trong công viên, ngoại trừ 03 điểm khách hàng mua vé bổ sung nếu có nhu cầu, gồm: Nhà Ma, Làng Gốm, Dragon Carnival Games.
  • – Đối với Cáp treo Nữ Hoàng và Đồi Mặt Trời, ngoài các điểm tham quan và trò chơi đã bao gồm trong vé, khách hàng chi trả thêm tại các điểm dịch vụ: Rạp phim 12D, Magicland, VR Galaxy, Khu video game tầng 2, Fun Fest Game, DIY Zone, các dịch vụ trả phí tại Làng Rèn Thần Kiếm.
Rate this faq
:

Other News